Konfliktuskezelés a munkahelyen: útmutató projektben dolgozók számára

Olvasási idő 4 perc

Egy sokszínű csapatban elkerülhetetlenek az apró-cseprő összezörrenések, a kisebb-nagyobb konfliktusok. Teljesen természetesek a kollektíva közti nézeteltérések, hiszen egyetlen projektmenedzser sem várhatja azt el a beosztottjaitól, hogy mindenben tökéletesen egyetértsenek egymással. A csapatmunka Achilles-sarka éppen ott van, hogy az egymás közti különbségek a kollektíva épülését és ne a demoralizálását szolgálják.

A konfliktusok irányát a munkahelyi projektmenedzserek terelhetik optimális mederbe, megőrizve ezáltal az egészséges dolgozói légkört, és végső soron a vállalkozás és a személyes karrier sikerének fenntartását.

Mit jelent a konfliktuskezelés?

A konfliktuskezelés egy olyan készség, mely magában foglalja a konfrontációk taktikai és konstruktív kezelését. Célja az, hogy minden érdekelt fél álláspontjának tiszteletben tartása mellett pozitív végeredményt kínáljon a kollektíva közti viták és nézeteltérések feloldására.

Konfliktusok adódhatnak a munkatársak, a céges partnerek, de az ügyfelek között is. Egyes összezörrenések rövid életűek, mások hosszabbak, egyben azonban megegyeznek: mindegyikük differenciált beavatkozást igényel.

A konfliktuskezelés típusai a beavatkozás igénye alapján lehetnek:

 • Megelőző intézkedések
 • Munkahelyi környezeti változtatások
 • Munkahelyi szerepváltoztatás
 • Felvilágosító és képzési tréningek
 • Konfliktuskezelési politika kialakítása
 • Kollektívával beszélgetés, problémák feltérképezése
 • Alternatív vitarendezés
 • Nem hivatalos megbeszélés
 • Közvetítés
 • Békéltető tárgyalás
 • Döntőbíráskodás

Megelőző intézkedések
A konfliktusokba történő vezetői beavatkozás bizonyos esetekben hatékony lehet, ám ez sokszor idő- és emberi erőforrás igényes feladat. Szerencsére számos megelőző intézkedés létezik, melyek a feszültség feloldásának, illetve a konfliktus kockázatának minimalizálására alkalmazhatsz.

Munkahelyi környezeti változtatások: a zsúfolt, zajos vagy sötét iroda és munkaterület, óhatatlanul stresszhelyzet kialakulásához vezet. A feszült légkör és a munkahelyi konfliktus pedig kéz a kézben járnak. Amennyiben a feltételek adottak, a problémák csökkentése, illetve megszüntetése érdekében alakítsd át, vagy optimalizáld a munkavégzési területet!

Munkahelyi szerepváltoztatás: a korai szakaszban felismert konfliktus számos esetben orvosolható a munkajelleg, illetve a munkakör megváltoztatásával. Ez a javító intézkedés abban az esetben is optimális lehet, ha a konfliktus feloldására történő beavatkozás sikertelennek bizonyul.

Felvilágosító és képzési tréningek: a foglalkozások többrétű megoldást kínálnak. Egyrészt biztosítják a munkahelyi szerepek elsajátítását, másrészt felhívják a figyelmet a munkatársak közötti egyenlő bánásmód fontosságára. Harmadrészt pedig segítenek a kialakult (vagy kialakuló félben lévő) munkahelyi konfliktus megfelelő kezelésében.

Konfliktuskezelési politika kialakítása: a munkahely lefektetheti (akár írásban is), hogy a vállalat zéró toleranciával lép fel a visszaélésekkel szemben, továbbá a harmonikus légkör visszaállítása érdekében aktívan közreműködik a konfrontáció feloldásában. Bátoríthatja a munkavállalókat a kialakulóban lévő konfliktus, a korai aggodalmak és panaszok megosztására a helyzet elmérgesedésének megakadályozása érdekében, ha a vezető nyitott és lehet hozzá fordulni.

Ha már kerültél munkahelyi konfliktusba

Igyekezz mindig megtartani a nyugalmadat, ha kell, számolj el háromig mielőtt válaszolsz! Nagyon nehéz egy konfliktusban megőrizni a nyugalmat – ahol mondjuk nem is a Te hibádból alakult ki az egész, azonban mutasd meg, hogy kész vagy együttműködni és megoldani a helyzetet! Ha a vezetőd látja, hogy Te mindent megtettél a helyzet érdekében, akkor melléd fog állni.

Nem hibába van az a mondás, hogy az kiabál, akinek a háza ég!

Sajnos vannak olyan emberek a projektben, akivel nehéz együtt működni, és bizonyára ő is tudja magáról, azonban sokszor nem hajlandó ezen változtatni. Számtalanszor a vezetőség szemet huny emiatt, mert lehet nem foglalkozik eléggé a csapattal. Ebben az esetben a legrosszabb, ha szembeszállsz vele. Ha annyira rontja a csapatmorált, legyél az első, aki lép az ügyben, ha meg az egészséged rovására menne, keress új munkahelyet!

Problémák feltérképezése

Időnként hasznos egy kávé mellett beszélgetni a kollégákkal, hogy hogyan érzik magukat, milyen a projektmorál. Itt egy-egy apró elejtett szó, sok útmutatást tud adni, hogy mi is a helyzet a projektben. Egy jó vezető már a sorok között olvas. Ezután kapcsolatba kell lépni a felekkel és megoldást keresni. Akár külön, akár mindkét féllel egyszerre leülni és beszélni. Az alábbiakban a vitarendezések lehetséges megoldásai kerülnek felsorolásra.

Alternatív vitarendezés
A konfliktusok kezelésére irányuló legteljesebb erőfeszítések ellenére is előfordul, hogy egy-egy munkavállaló képtelen feszültségmentesen együtt dolgozni társaival. Az így kialakult helyzeteket alternatív vitarendezéssel tudod feloldani: a cél a kihívást jelentő magatartás hatékony kezelése, kompromisszummal vagy vezetői állásfoglalással.

Nem hivatalos megbeszélések: ezeket akár Te, akár másik vezető, de az egymással konfliktusban álló kollégák is megszervezhetik, noha a munkahelyi projektmenedzser jelenléte ez esetben is elengedhetetlen. A megbeszélés során elsősorban a vita pártatlan moderátoraként, mint vezető vegyél részt. Te legyél a garancia a született megállapodások és kompromisszumok betartására!

Közvetítés: a közvetítő megbeszéléseket folytat és megállapodásokat köt az ellenérdekelt felekkel a kérdések tisztázása érdekében. A közvetítőnek képesnek kell lennie a konfliktusban állók bátorítására annak kapcsán, hogy a konfrontálódók nyugodt körülmények között üljenek le és beszéljék át a vitás kérdéseket. Közvetítő vezetők akár Te, akár egy külső szakember is lehet.

Úgynevezett békéltető tárgyalás: a békéltető tárgyaláson ugyan nem kötelező érvényű a megjelenés, mégis egy szinttel hivatalosabb vitarendező fórum, mint a nem hivatalos megbeszélés. Rendszerint a vitás felek mellett az összes vezető beosztású személy és az érdekképviseletek is jelen vannak.

Döntőbíráskodás: a korábbi módszereknél sokkal formálisabb, hivatalosabb konfliktuskezelő megoldás. Egyes esetekben a vitás felek jogi képviselői is jelen lehetnek, végkimenetele a munkaügyi bíróság elé is kerülhet. Ez a fórum a konfliktuskezelés utolsó mozzanata, amennyiben lehetséges, próbáld más eszközökkel visszaállítani a kibillent munkahelyi harmóniát.

A munkahelyi konfliktus okai

A kirobbant konfliktusok ritkán fekete-fehérek, és gyakran előfordul, hogy a feszültség megteremtéséért nem egyetlen személy a felelős. A hatékony konfliktuskezelés és a hasonló helyzetek jövőbeli kialakulásának elkerülése érdekében az okok feltárása elengedhetetlen. A munkahelyi konfliktusok leggyakrabban előforduló okai a következők:

 • Személyiségbeli különbségek
 • Munkamódszerbeli különbségek
 • Személyes karrier megvalósítása során kialakult elszigetelődés
 • Félreértés vagy nem megfelelő kommunikáció
 • Erőforrások hiánya
 • Támogatás hiánya vagy annak alacsony szintje
 • Nem megfelelően szervezett munkahely
 • Nem megfelelően szervezett vezetőség
 • Hátrányos megkülönböztetés
 • Munkaszerződés, munkaköri leírás hiánya

Hatékony konfliktuskezelés a munkahelyen

A Projektmenedzser munkája során kísérje figyelemmel beosztottjai viselkedését, és folyamatosan keresse a konfliktus jeleit! A kulcs a kockázatértékelés, mely segít az időben történő felismerésben. Ne hagyd figyelmen kívül, hogy az elodázott problémák később hatványozottan térhetnek vissza, igyekezz azonnal figyelmet szentelni a konfliktusokra!

Hozz létre és tudatosítsd kollégáidban a kitárt ajtó politikáját, azaz biztosítsd őket róla, hogy problémáikkal, aggodalmaikkal bátran felkereshetnek téged. Ösztönözd munkavállalóidat arra, hogy ne fojtsák magukba ellenérzéseiket, meglátásaikat, beszélgessenek veled, ha szükségét érzik!

Tanulj meg aktívan hallgatni! Számos munkavállalónak gyakran mindössze arra van szüksége, hogy meghallgassák, hogy érezzék, nincsenek egyedül a problémáikkal. Rendezz rendszeresen kötetlen, nem hivatalos munkahelyi megbeszélést, ahol a kollektíva nyomás nélkül felvetheti ügyes-bajos dolgait!
Végül pedig a vitarendezés során maradj nyugodt, pártatlan és távolságtartó! Ne feledd, hogy a munkahelyi vezetőnek példamutató módon kell viselkednie még egy elmérgesedett konfliktus esetén is!

Csilinkó Ádám
Számos ország multinacionális projektjében vettem már részt, de az igazi szakmai és önismereti gyorsítósáv Japánban ért el, ahol 2 évig tevékenyen dolgoztam, mint projektvezető. Itt tapasztaltam meg igazán, hogy mennyire fontosak más tényezők is a módszertanok ismeretén kívül, mint mondjuk a kooperáció. Ismerj meg jobban a rólunk oldalon.