DISC teszt kitöltése

Olvasási idő 2 perc

A DISC teszt (sok helyen DISC értékelésként is említik, mert nem hasonlít a klasszikus tesztekre) gyors és egyszerű módja a személyiségtípus meghatározásának. A felmérés egy kérdőív kitöltéséből áll, ahol nincsenek jó és rossz válaszok. A teszt 24 leíró szócsoporton alapul, és mindössze 15-20 percet vesz igénybe.

Mennyire ismered magad?

Mi az a DISC?

A DISC egy mozaikszó (Dominance, Influence, Steadiness, Compilance, azaz Dominancia, Befolyásolás, Kitartás és Szabálykövetés), amit egy amerikai pszichológus, Dr. William Marston alkotott meg az 1920-as évek végén. A teszt a munkahelyi viselkedésmodell vizsgálatára koncentrál, és napjainkban számos nagyvállalat alkalmazza.

A teszteredmények segítséget nyújtanak a vezetőknek jobban megismerni, megérteni a beosztottakat, míg a munkatársak megismerhetik képességeiket, illetve azokat a területeket, ahol fejlődésre van szükségük. A kérdőívből tehát nemcsak a kitöltő, de a felmérést végeztető személy is profitálhat.

Mit jelent a DISC profil?

A DISC profil egy személyre szabott jelentés, mely a tesztben megadott válaszok alapján alakul ki. Bemutatja a tesztet elvégző személyes és kommunikatív képességeit, valamint viselkedésének sajátosságait. A profil terjedelmére, mélyrehatóságára nincs megkötés, egyes elemzések 5-6 oldalasak, de gyakoriak a 40-50 lap hosszúságúak is.

A DISC profilok kivétel nélkül pozitív kicsengésűek, a kitöltő gyengeségeit nem hibaként róják fel, hanem tanulási lehetőségként, ami végső soron a kitöltő készségeinek javítását tűzi ki célul.

A teszt felépítése

Az értékelés a mozaikszóban meghatározott négy fogalom alapján négy személyiségtípusra koncentrál.

Domináns: eredményorientált, munkájában határozott és magabiztos, bátran vállal kockázatot és gyors döntés jellemzi. Tanulási területei: az indulatok visszaszorítása, a versengő, uralkodó viselkedés levetkőzése.

Befolyásoló: Kreatív, gyors, lényeglátó gondolkodás, optimista világnézet, illetve nyitottság jellemzi a munkatársak felé. Tanulási területei: törekvés a rendezettségre, a felületesség kerülése, illetve az idővel való optimálisabb gazdálkodás.

Kitartó: Higgadt, harmonikus, megfontolt munkaszemlélet, mely a csapatban való munkavégzéskor is kidomborodik. Tanulási területei: az érzelmek magasabb fokú megélése, a munkatempó javítása. Jelen személyiségtípus hajlamos az érvek és ellenérvek ütköztetését munkahelyi konfliktusként, személye elleni támadásként megélni.

Szabálykövető: Munkájában precíz, pontos, megbízhatóság és feladatorientáltság jellemzi. Tanulási területei: az érzelmek megélése, a kevesebb információból történő gazdálkodás, és a részletekben való elveszés kerülése.

Sokszor kérdezik, te milyen színű vagy a DISC-ben

A viselkedési modellt általában grafikus ábrázolással is szemléltetik (gyakrabban kör-, esetenként vonaldiagram segítségével). A diagramból a szakemberek következtetni tudnak a vizsgált személy természetes és felvett viselkedésére is.
Ez mellett színeket is társítanak az adott személyiségtípushoz.

  • Feladatorientált extrovertált – domináns D – piros – vezetők, vagy értékesítők
  • Kapcsolatorientált extrovertált – befolyásoló I – sárga – marketingesek
  • Kapcsolatorientált és introvertált – kitartó S – zöld – HR-es és segítő foglalkozású
  • Feladatorientált introvertált – szabálykövető C – kék – analitikus munkakör: mérnök, controller

Végezetül érdemes még egyszer hangsúlyozni, hogy az értékelésen nem lehet „megbukni”, és a csoportos tesztkitöltésnek sincsenek győztesei és vesztesei. A kérdések nem helyes és helytelen válaszokra tagolódnak, nincsenek pontozások és súlyozások.

Sok munkavállaló azért ódzkodik a DISC teszt kitöltésétől, mert attól retteg, hogy a nem megfelelő válaszok következtében elveszítheti a munkáját, vagy alacsonyabb beosztásba sorolhatják át. Ám erről szó sincs: a teszt kizárólag a személyiségre, nem pedig a végzett munka minőségére koncentrál.

Csilinkó Ádám
Számos ország multinacionális projektjében vettem már részt, de az igazi szakmai és önismereti gyorsítósáv Japánban ért el, ahol 2 évig tevékenyen dolgoztam, mint projektvezető. Itt tapasztaltam meg igazán, hogy mennyire fontosak más tényezők is a módszertanok ismeretén kívül, mint mondjuk a kooperáció. Ismerj meg jobban a rólunk oldalon.