Tranzakcióanalízis a személyes és munkahelyi interakcióidban

Olvasási idő 4 perc

A tranzakcióanalízis (továbbiakban gyakran csak TA) jól megismerhető Eric Berne: Emberi játszmák című könyvéből. Az amerikai pszichiáter eredtileg egy segédkönyvnek szánta más szakemberek számára, de a laikusok körében is hamar elterjedt, hiszen a pszichológia mindenkié. A tranzakcióanalízis nemcsak a fejlődéslélektanban hoz eredményt, hanem szervezetek is eszközként használják a személyiségek feltárásához. 

A tranzakcióanalízis alapfeltevése

Az elmélet az énállapotokra építkezik. Úgy gondolja Berne, hogy az emberi működésmód többféleképpen írható le. Tehát az a mód, ahogy gondolkodsz, viselkedsz vagy érzel, az ismétlődő mintázatokat követ. Ezek a mintázatok az énállapotok. A TA 3 fő énállapota:

  • Szülői (Sz)
  • Felnőtt (F)
  • Gyermeki (Gy)

Mindig jelen vagy valamelyik énállapotban, ez lehetséges huzamos ideig, de változhat pillanatok alatt is. Vagyis átmehetsz egyik énállapotból a másikba. Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani épp melyikben vagy, pontos megfigyelés szükséges: mimika, testhelyzet, mozdulatok, szavak, hanglejtés. 

A TA énállapotai és “alénállapotai”

Szülői énállapot 

Ez akkor jön elő, amikor egy bizonyos szituációba keveredve úgy viselkedsz, ahogy valamelyik szülődtől megtanultad gyerekkorodban. Konkrétan úgy beszélsz, ahogy például édesanyád. Viszont van 2 része:

  • Irányító-Szabályozó szülő: kijelöli, hogy mi a helyes és a helytelen, mit lehet/mit nem lehet tenni. Mint pozitív magatartás, ez az énállapot a másik megóvására törekszik (“Meg kéne vizsgáltatni az orvossal!”), viszont mint negatív magatartás a másik figyelembevétele nélküli viselkedést sürgeti (“Veled egyszerűen képtelenség beszélni!”)
  • Gondoskodó szülő: támogató, féltő érzéseket él meg, miközben hagyja, hogy a másik megtapasztalja, amit meg kell. Ebben az énállapotban pozitív magatartás, ha a fókuszban az őszinte segítségnyújtás áll (“Látom nehezen boldogulsz, szívesen segítek, ha szeretnéd.”), negatív magatartás is előfordul, ha a segítő kerül a középpontba (“Nem bírom tovább nézni, hogy így kikészülsz a munkától!”).

Felnőtt énállapot 

Akkor van szó róla, ha a jelen (itt és most) történéseire objektíven és tárgyilagosan adunk választ. Mint egy gép, ami precízen dolgozza fel az információt. Ebben az állapotban az adott helyzetet benyomások és érzelmi beavatkozások nélkül észleled, felméred a lehetőségeket és kockázatokat, majd meghozod a legjobb döntést. A felnőtt énállapotod lehetővé teszi a váratlan helyzetek kezelését (például autóvezetés közben), ugyanakkor segít felmérni, hogy kivel érdemes jóban lenni, vagy épp elkerülni a céljaid érdekében. 

Gyermeki énállapot 

Ebben az állapotban olyan gondolkodási formákat és magatartásmintákat ismételsz meg, melyek gyermekkorodban voltak jellemzők. További 3 énállapotra bontható:

  • Alkalmazkodó gyermek: a szeretet és elfogadás érdekében a gyermek megtanul bizonyos viselkedési mintákat (körülnéz az átkelés előtt, megköszöni az ételt stb.). 
  • Szabad gyermek: például ha önfeledten átadjuk magunkat az élményeknek. Tehát saját kedvünkből cselekszünk, és ki is fejezzük az érzelmeket. 
  • Lázadó gyermek: igazából ez az alkalmazkodó gyermek egyik megnyilvánulása, hiszen a szülők által szabott határokra reagál, csak épp negatív módon. 

Tranzakció tisztázása

Tranzakció → kommunikációs, érintkezési egység. Ahhoz, hogy végbemenjen egy tranzakció, a kommunikáció során kell egy inger, és egy arra adott válasz. Ha Te és én beszélgetnénk, akkor én a megszólaláskor egy bizonyos énállapotban vagyok (és ugye megadom az ingert), megcélzom egy énállapotodat (Sz→ Gy), te pedig kétféleképpen regálhatsz. Vagy az általam megcélzott énállapotból indulsz ki és oda célzol, amiben én vagyok (Gy→ Sz), avagy sem. (De bármely lehet: Sz-Sz, F-F, Gy-Gy.) Az előbbi lenne egy párhuzamos eset, hisz oda-vissza zalik az énállapotok szerinti kommunikáció, ezért ez egy kiegészítő tranzakció. 

Ha viszont már kereszteznék egymást az énállapot reakciók, akkor az egy keresztezett tranzakció esete. A legtöbb problémát a következő tranzakció okozza, legyen szó munkáról, házasságról, szerelemről, barátságról: inger F-F, válasz Gy-Sz. Berne ezt egy klasszikus indulatátviteli reakciónak írja le. Példa: az inger Felnőttől-Felnőtthöz érkezik, “Láttad valahol az övemet?” Egy megfelelő F-F válasz ilyen lehetne: “Ott van a széken.” DE ha a reagáló fél ingerültté válik, akkor ilyesmi válasz kerekedik: “Gondolom már megint én vagyok a felelős azért, hogy ott van.”

A TA szerint a kiegészített tranzakcióban lévő kommunikáció végtelenített, bármeddig folyhat. Ám ha egy tranzakció keresztezett, a kommunikáció akadályba ütközik, és csak akkor folytatódhat, ha énállapotot váltanak a résztvevők. 

Tranzakcióanalízis a munkahelyen példákkal

Kiegészíttett tranzakció

A fentebb leírt tranzakciók lefordíthatók a munkahelyi körülményekre is. Például a vezető rámutatat az alkalmazott késésére. Ekkor egy Sz-Gy énállapot figyelhető meg. Ha a munkavállaló bocsánatot kér, és azt mondja, hogy nem fog megismétlődni, akkor a munkavállaló a gyermek és a szülő közötti énállapotban van, és az eredmény egy kiegészített tranzakció.

Vagy egy másik példa a kiegészítettre: félrement egy projekt, amit 2 munkatárs irányított. Az egyikük Felnőtt-Felnőtt üzenetet kezdeményez (“Gondoljuk végig, mit csináltunk rosszul!”), ha a kolléga szintén a Felnőtt énállapotban van, akkor konstruktív a válasz (“Igazad van, derítsük ki, hogy mi történt!”).

Keresztezett tranzakció 

Szintén létrejöhet vezető-alkalmazott, vagy 2 kolléga között is. Ilyenkor legtöbbször megszakad a kommunikáció, hacsak nem reagál valaki egy kiegészítő énállapotból. 

Íme a példa: egy vezető Felnőtt-Felnőtt helyzetben jogosan kérdezheti az alkalmazottat egy hibáról, amit vétett. Keresztezés történik, ha a munkavállaló a Gyermek-Szülő énállapot használatával válaszol, és panaszkodik: „Miért kritizálja mindig a munkámat?”

Általánosságban sok vezető kerül Szülői vagy épp Gyermeki énállapotba. A Szülői érthető, hogy miért lehet rossz a dolgozónak hosszú távon. Ám A Gyermeki sem a legjobb, mert a vezető túl baráti és túl szoros kapcsolatba kerülhet csapatával, ami pedig gátolja a hatékonyságot és az objektivitást. (Ugyanakkor a Szülői is.) Az arany középút a Felnőtt énállapot lenne. 

A TA befolyása a kollégák közti kommunikációban 

A kollégák közötti interakció a vállalati kultúra létfontosságú eleme, és hozzájárulnak a szervezet értékeihez. Minden tranzakció célja az F-F kölcsönös énállapot, ez a legegészségesebb megközelítés. F-F közötti tranzakciók során észrevehető a tiszteletteli beszélgetés, a másik meghallgatása. 

Szerintem már Te is tapasztaltad, hogy ezt nem mindig lehet elérni. Néha dühös vagy a másikra vagy bosszankodsz a tettei miatt. Ilyen körülmények között nagyon könnyű gyermekkori állapotba kerülni. Tehát vitába keveredsz a kollégával – úgy viselkedsz, mint egy Szabad gyerek -, vagy épp az Irányító-Szabályozó szülői énállapotban találod magad, melyben elmondod, hogy mit-hogyan kellene csinálnia. Időnként azonban nem rossz a Szülő-Gyermek interakció, ha egy kérést kell teljesíteni. 

Egyébként a Gy-Gy tranzakciók nagyszerű eredményeket szülhetnek, ha kreatív gondolkodásra van szükség, vagy valami innovatív ötletre. 

Útravaló

Önmagadat is megvizsgálhatod a fent leírtak tükrében. Például sokan úgy gondolják, hogy átlagban a megfelelő Felnőtt énállapotban tartózkodnak, aztán kiderül, hogy a Szülőiben vannak. Ha tisztában vagy a tranzakciós dolgokkal és az énállapotokkal, akkor javíthatsz rajtuk. Felismerheted személyes erősségeidet és módosíthatsz viselkedéseden. Nyilván ez azért nem úgy megy, mint a karikacsapás. Mélyrehatóbb tudásszerzésre lesz szükség – erre egyértelműen a könyvet tudom ajánlani, egy pszichológust vagy trénert/coachot. Remélem a cikkből derengeni fog valami, ha legközelebb találkozol ezzel a témával!

Projektalapító okirat minta, projektindító dokumentum minta

Amikor a projekt indul, általában születik egy dokumentum, ami több néven is ismert a köztudatban. Ezek a következők: Projektalapító okirat (PAO) vagy Projektindító dokumentum...